20101028

PhotoModeler - 3D PHOTO

PhotoModeler - 3D PHOTO: "Hvad er PhotoModeler ?
PhotoModeler er et Windowsbaseret software udviklet til opmåling og modelfremstilling af 3D objekter ved hjælp af fotooptagelser"