20101015

fornydinhal.dk -

fornydinhal.dk -: "Materialer
Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik

Loftets struktur med eventuelle bjælker, kassetter eller lign. har kun sjældent væsentlig indflydelse på idrætshallens akustiske forhold. I det følgende anføres en række muligheder og eksempler på akustiske bearbejdninger af lofter. De anførte materialer skal i alle tilfælde vurderes i forhold til samtlige øvrige materialehensyn, eksempelvis krav vedrørende fugt, rengøring, brand, holdbarhed mv."