20101015

fornydinhal.dk -

fornydinhal.dk -: "Akustik, aktiviteter og rumtyper
Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik"

Akustik, aktiviteter og rumtyper
Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik
I det følgende anføres en række af de akustiske hensyn som knytter sig til forskellige rumtyper og aktiviteter:
Holdspil
Klar akustiske kommunikation,- altså en forholdsvis
 lav efterklangstid.
En høj akustisk dæmpning vil samtidigt medføre en reduktion af støjniveauet i hallen.

Badminton-tennis
Der bør ydes særlig opmærksomhed omkring generende ekkofænomener

Gymnastik-fitness
Klar akustiske kommunikation,- altså en forholdsvis lav efterklangstid.
En høj akustisk dæmpning vil samtidigt dels øge præcisionen ved rytmisk musikledsagelse samt medføre en generel reduktion af støjniveauet i hallen.
Egentlige fitnesssale med høj musikledsagelse bør ikke etableres i åben forbindelse til rum med andre aktiviteter.

Kampsport
Klar akustiske kommunikation,- altså en forholdsvis lav efterklangstid.
En høj akustisk dæmpning vil samtidigt medføre en reduktion af støjniveauet i hallen.

Dans
Klar akustiske kommunikation,- altså en forholdsvis lav efterklangstid.
En høj akustisk dæmpning vil samtidigt dels øge præcisionen ved rytmisk musikledsagelse samt medføre en generel reduktion af støjniveauet i hallen.

Teater
God taleforståelighed, altså en forholdsvis lav efterklangstid.
I store haller vil forestillinger oftest være afhængig af brugen af højttaleranlæg,- for hvilket en høj akustisk dæmpning vil være en fordel.
Bagvæggen modsat scenen bør være lydabsorberende (en eventuel tilskuertribune vil virke lydabsorberende).

Koncert, forstærket
Lav efterklangstid,- loft med høj lydabsorption samt delvist lydabsorbernede vægge (specielt bagvæg).
Normalt ønskes der til rockkoncerter en endnu lavere efterklangstid end den som normalt etableres i almindelige idrætshaller.

Koncert, akustisk
Til eventuelle arrangementer med klassisk musik, som foregår uden elektrisk forstærkning, fordres normalt en noget længere efterklangstid (ca. 2 sek.) end den akustisk velindrettede idrætshal normalt har (under ca. 1,5 sek.).
Det vil normalt ikke være muligt, indenfor en overkommelig økonomisk ramme, at etablere variable akustiske foranstaltninger, som kan sikre den fornødne akustiske variation. Dette skyldes, at den fornødne variation i efterklangstiden, i et stort volumen som en idrætshal, vil kræve et meget stort areal, som kan ændres fra at være lydabsorberende i den normale anvendelse som idrætshal til at være lydreflekterende ved en anvendelse som koncertsal.

Omklædning
Normalt bør der etableres lydabsorberende lofter i omklædningsrum.

Kontorer, møderum
Normalt bør der etableres lydabsorberende lofter i flerpersonerskontorer og i møderum.

Café, foyer og lign.
Der bør i caféer, foyer mv. etableres lydabsorption på et areal svarende til loftarealet.